Είναι έτοιμο για το σχολείο;

Είναι έτοιμο για το σχολείο

Ολοένα και περισσότεροι γονείς αποφασίζουν στην εποχή μας να καθυστερήσουν την έναρξη του Δημοτικού για τα παιδιά τους, ιδιαίτερα αν εκείνα είναι γεννημένα προς το τέλος του χρόνου ή είναι γεννημένα πρόωρα.

Περισσότερα