Κάθε χρόνο, περίπου το 10%

Γνωρίζατε ότι: Κάθε χρόνο, περίπου το 10% των νεογνών στην Ευρώπη γεννιούνται πρόωρα;(European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI) Ο αριθμός των πρόωρων γεννήσεων στην Ελλάδα διπλασιάστηκε στο διάστημα από το 1980 ως το 2008 και από 4,66% αυξήθηκε σε 9,62%;(Ελληνική Στατιστική Αρχή) Στην Ελλάδα έχουμε αύξηση των πρόωρων τοκετών από 7,5% στο 10% περίπου τα τελευταία χρόνια;(Iatriki on line)

Περισσότερα